• Kỳ lạ: Nhiều nơi “tuyệt chủng”, ở đây dân vẫn giữ thứ “ngọc trời”

    Khoảng tháng 11, khi mùa mưa Tây Nguyên cơ bản đã dứt cũng là lúc người dân xã Ia Kreng (huyện Chư Pah, ...