• Lừa nạn nhân cất tài sản trong cốp xe máy rồi chạy mất

    Vờ bảo nạn nhân bỏ tài sản vào cốp xe để khỏi bị cướp giật, thế nhưng khi nạn nhân vừa xuống ...