• Tự xưng “Tiến sĩ Toán học”, lừa nhiều phụ nữ hàng trăm triệu đồng

    Tự nhận là "Tiến sĩ Toán học", "nhà khoa học" làm việc tại viện đầu ngành về Toán, Ngọ Chí ...