• Lâm Đồng : Lừa mua lan đột biến giá 1,47 tỷ đồng

    Bùi Văn Sỹ, 35 tuổi, bị bắt về hành vi dùng lan thường giả lan đột biến bán cho người đàn ông ...