• 3 CSGT bị nữ đồng nghiệp lừa tiền tỷ

    Thủy nhận 690 triệu đồng và 30.000 USD của nhóm CSGT để giúp họ không bị kỷ luật. Nhưng sau đó, bị ...