• 9X lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ

    Với hành vi lừa đảo bán hàng, nhận chuyển đồ qua Facebook, Trương Văn Hải đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ ...