• Đắk Lắk : Cha dượng dâm ô với con gái riêng của vợ

    Thấy con gái riêng của vợ đang ngủ dưới phòng bếp, Lữ Văn Hùng đến bên cạnh rồi có hành vi dâm ô ...