• Chàng Tặc-dăng đất Tây Nguyên

    Sinh ra, lớn lên giữa núi rừng trùng điệp đã thôi thúc chàng trai Hoàng Tuấn Vũ (tên thường gọi là ...