• Miền Trung lại xuất hiện lũ lớn kỷ lục

    Sáng sớm nay, lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà (Quảng Trị) là 5,32m, vượt kỷ lục được lập trước ...