• Lớp học ở Đắk Lắk được chú ý vì toàn ‘trai xinh gái đẹp’

    Được chia sẻ tại diễn đàn "Trường người ta", loạt ảnh kỷ yếu của tập thể 12A1, THPT EaH'Leo ...