• Đắk Lắk : Xây riêng 1 căn phòng với 5 lớp cửa để đánh bạc vẫn không thoát

    Nhóm đối tượng sát phạt nhau trong 1 căn phòng được xây dựng phục vụ đánh bạc với 5 lớp cửa ...