• Lâm Đồng: Phát hiện 1 học sinh mắc bạch hầu, khám sàng lọc 1.261 người

    Ca bệnh bạch hầu thứ 2 ở tỉnh Lâm Đồng vừa được phát hiện tại xã Đạ M'Rông, huyện Đam Rông. ...