• Lông lợn, trâu… được ‘phù phép’ thành lông đuôi voi, bán giá khủng

    Theo quảng cáo, giới thiệu của những người bán hàng, lông đuôi voi có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật, ...