• ‘Mặt trái trong cuộc chơi từ thiện của nghệ sĩ là những tính toán’

    "Nghệ sĩ chúng tôi kém về tính toán lắm, may mà trời còn cho chúng tôi nói giỏi, ca hay", Trác Thúy Miêu ...