• Hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem lợn đẻ ra “voi”

    Nhiều người dân ở xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã kéo nhau tới nhà ông Phạm Trọng K (trú ...