• Nuôi 400m2 dế có 250 triệu/năm, chưa kể tiền tỷ từ vườn bơ cao cấp

    Nhà nông Tiêu Văn Phước ở xã Nam Hà, Lâm Hà (Lâm Đồng) với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đã mạnh ...