• Lời khai rợn người của kẻ s.át hại cô gái, chôn x.ác ven suối

    Tại cơ quan điều tra, Triệu Tòn Kiều thừa nhận nảy sinh hành vi thú tính của mình, sát hại cô gái ...