• Mỗi năm có 8 triệu người chết vì thuốc lá nhưng lại có thêm 8 triệu người hút mới

    Theo WHO, mỗi năm thế giới có 8 triệu người chết vì thuốc lá nhưng cũng có thêm 8 triệu người hút ...