• Bác sĩ yếu chuyên môn, thai nhi bị chết ngạt

    Do bác sĩ yếu chuyên môn, tiên lượng cuộc chuyển dạ không hết dẫn đến thai nhi bị ngạt rồi tử ...