• Bắt nhân viên bán hàng chiếm đoạt tiền tỷ

    Lợi dụng tín nhiệm của công ty, Định đã báo cáo sai sự thật và thu số tiền cả tỷ đồng để sử ...