• Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư vào chăn nuôi và logistic tại Đắk Lắk

    Tập đoàn Xuân Thiệu đề xuất đầu tư dự án “Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực ...