• Tây Nguyên khả năng có mưa dông, kèm lốc, sét giữa mùa khô hạn

    Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa dông, kèm ...