• Lưu Tống Tiền Phế Đế – Vị vua nghiện tình dục quái dị

    Ông là kẻ khiến người ta ghê sợ bởi chứng nghiện quan hệ tình dục quái dị, ăn chơi trác táng, hung ...