• Không có hình ảnh

    “Liều mình” trồng giống tiêu lạ

    Những năm gần đây, hàng loạt vườn tiêu bạt ngàn xanh tốt trên địa bàn tỉnh Gia Lai bỗng dưng khô ...