• Thay khẩn cấp 236 giám thị, cán bộ phục vụ thi vì liên quan hai ca bệnh COVID-19

    Tỉnh Quảng Trị phải thay khẩn cấp 178 giám thị và 58 cán bộ phục vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước ...