• WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với virus corona

    WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) đối với sự lây lan của ...

  • Năm 2050, gần như cả miền Nam chìm dưới nước vì nước biển dâng

    Nghiên cứu mới chỉ ra mực nước biển dâng sẽ ảnh hưởng trầm trọng hơn đến các khu vực ven biển. ...