• Hành trình hai bệnh nhân nhiễm nCoV ở Quảng Trị

    Hai “bệnh nhân 861, 862” từng chăm sóc người nhà ở bệnh viện Quảng Trị và đi lại nhiều nơi trong ...

  • Bệnh nhân 833 đến nhiều ngân hàng, đi siêu thị và ăn giỗ

    Điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng cho thấy bệnh nhân 833 có lịch trình di chuyển phức tạp. ...