• Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8

    Bộ GD-ĐT đề xuất sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8, tuy nhiên, lịch thi cụ ...