• Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 16/04 đến ngày 25/4/2020

    Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn ...

  • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 22/12 đến 28/12/2019

    Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn ...