• Lịch tựu trường, khai giảng của 28 tỉnh, thành

    Năm học 2020-2021, thời gian tựu trường lùi sang đầu tháng 9, thay vì tháng 8 như các năm trước. Lễ khai ...