• Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày ngày 08/12 đến 14/12/2019

    Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn ...