• Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

    Ngày 20/2, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 75, quyết định của Ban Bí thư ...