• Hoa hồng đỏ tăng giá vùn vụt trước lễ Tình nhân

    Ngày 9.2, khảo sát các nhà vườn trồng hoa hồng ở xứ hoa Đà Lạt (Lâm Đồng), chúng tôi ghi nhận tình ...