• NÓNG: Lập danh sách những người livestream sai sự thật vụ Tuấn “khỉ” bắn người

    Các cơ quan chức năng đang lên danh sách những người livestream, quay phim đăng youtube không đúng sự thật ...