• Đám tang phủ toàn hoa trắng của MC Thể thao Diệu Linh

    Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người thân đến tiễn biệt MC Nguyễn Diệu Linh tại Nhà tang lễ ...