• Quảng Nam: Lãnh đạo bệnh viện nói về việc cúng 12 mâm cỗ

    Lãnh đạo Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước giải thích về việc tổ chức lễ cúng có đến 12 mâm ...