• Nghìn người mang chó đi tranh giải sắc đẹp ở Đắk Lắk

    Cả nghìn người với hàng trăm chó cảnh và nhiều loài thú khác hiện đang hào hứng theo dõi, tham gia ...