• Vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ được khôi phục vị trí sếp Trung Nguyên

    Sau khi mất quyền kiểm soát tại Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên năm 2015, vợ cũ ông Đặng Lê ...