• Hình ảnh mê hồn trong vườn hồng bonsai bạc tỷ vạn người mê ở Đà Lạt

    Khu vườn với hơn 200 loại hoa hồng quý hiếm, trong đó có nhiều giống được nhập từ nước ngoài ...