• Bỏ dạy nghề về trồng nấm linh chi, mỗi năm thu hơn 1 tỷ đồng

    Táo bạo trồng nấm linh chi dưới tán rừng Ngọc Linh, không chỉ thu hơn 1 tỷ đồng/năm từ nấm linh chi ...