• Lê Bê La – vẻ gợi cảm của cô hầu ác miệng phim ‘Tiếng sét trong mưa’

    Vai cô hầu Hiểm với thói nhiều chuyện, xấu tính của Lê Bê La ở "Tiếng sét trong mưa" đang được ...