• Thực hiện giãn cách xã hội toàn Đà Nẵng từ 0h ngày 28-7

    Đề xuất thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng do ở mức nguy cơ cao từ 0h ngày 28-7 ...