• Lắp điện mặt trời mái nhà ngày càng rẻ

    Giá thành tấm pin điện mặt trời có xu hướng giảm và ngành điện có chính sách hỗ trợ giúp rút ngăn ...