• Khởi tố thanh niên tấn công cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

    Mạnh không đeo khẩu trang nên cán bộ chốt phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu dừng. Tuy nhiên, nam thanh ...