• Tạo ra virus tiêu diệt mọi loại tế bào ung thư

    Phương pháp mang tên CF33 có thể tiêu diệt mọi loại ung thư khi thử tại phòng thí nghiệm và thu nhỏ ...