• Bắt nhiều giám đốc, phó giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

    Nhiều giám đốc, phó giám đốc của các công ty lâm nghiệp ở Đắk Nông đã bị khởi tố, bắt giam ...