• Đăk Lăk kết nối doanh nghiệp và ngân hàng vượt qua khó khăn sau dịch

    Các ngân hàng tại Đăk Lăk thực hiện cho vay mới, cho vay lũy kế gần 16.000 khách hàng, tổng nguồn vốn ...