• Từ 0h ngày mai 7-9, khôi phục hoạt động của máy bay, xe lửa, ôtô… đến Đà Nẵng

    Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động ...