• 9X Gia Lai khởi nghiệp bằng son môi từ quả gấc

    Làm son môi từ quả gấc với chi phí bỏ ra ban đầu 2,7 triệu đồng, đến nay, Vinh Nữ Diệu Mơ (Gia Lai), ...