• Bỏ việc ở huyện về quê nuôi dê Nam Phi, ai nhìn cũng mê

    Tốt nghiệp Cao đẳng Chăn nuôi và Thú y của Trường Đại học Tây Nguyên, sau 1 năm làm cán bộ thú y ...